PSONI - Koło w Kole

2018

Gmina Miejska Koło

  • "Krok po kroku" –  diagnoza i poradnictwo, konsultacje z dziećmi i rodzicami - OREW
  • "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną" – spotkanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi

    Samorząd województwa wielkopolskiego

  • Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności

    PFRON

  • Pilotażowy program  PFRON: ,,Rehabilitacja 25 Plus”

 

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586