PSONI - Koło w Kole

2014

Gmina Miejska Koło

  • "Krok po kroku" - OREW
  • "Półkolonie integracyjne" - OREW
  • "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON – „Rozbudowa budynku oświatowo – wychowawczego o pokój nauczyciela i salę terapeutyczną” OREW
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON – „Otwórzmy przed nimi życie” – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - OREW

 

Samorząd województwa wielkopolskiego

  • Półkolonie integracyjne – dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego - OREW
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON – „Otwórzmy przed nimi życie” – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - OREW

 

Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym MCA

  • „5 zmysłów Ekspresja – prospołeczny projekt edukacji kulturalnej”

 

Fundacja PKO Banku Polskiego – umowa darowizny

  • Dofinansowanie zakupu zestawu światłowodów do Sali Doświadczania Świata - OREW.

 

Reklama Dzieciom 2014

  • "Otwórzmy przed nimi świat" - dofinansowanie zakupu urządzeń do sali doświadczeń świata w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym TK PSOUU w Kole, ul. Wojciechowskiego 21 a, na potrzeby terapii wychowanków z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586