PSONI - Koło w Kole

2010

PFRON

  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami w obszarze D dla OREW
  • dofinansowanie zadań zlecanych na 2009 r. w ramach artykułu 36, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach 1. konkursu

 

Gmina Miejska Koło

  • Wczesna diagnoza funkcjonalna i terapia dzieci niepełnosprawnych
  • Półkolonie integracyjne

 

Wojewoda Wielkopolski

  • Półkolonie integracyjne
  • Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz uzyskania umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych - "Otwórzmy przed nimi życie".

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • W ramach realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy wsparciu finansowym PFRON pod nazwą "KROK PO KROKU" - wczesna diagnoza funkcjonalna i terapia dzieci niepełnosprawnych.

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586