PSONI - Koło w Kole

2008

PFRON

  • Dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu pn. "Partner III" - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.
  • Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych pod nazwą "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną".

 

Gmina Miejska Koło

  • Wczesna diagnoza funkcjonalna i terapia dzieci niepełnosprawnych.
  • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  • Półkolonie integracyjne.

 

Wojewoda Wielkopolski

  • W ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja imprez integracyjnych, zajęć sportowych  oraz  rozwijających umiejętności społecznych pod nazwą - "Dobry start".
  • Półkolonie integracyjne

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Socjalnej

  • Specjalistyczna rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych "Dobry start"
  • Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne - "Tańcz i baw się"

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586