PSONI - Koło w Kole

2011

Gmina Miejska Koło

  • zrealizownane zadanie publiczne "Krok po kroku"
  • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

PFRON

  • kontynuacja programu wyrównywania różnic miedzy regionami w obszarze D dla OREW

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586