PSONI - Koło w Kole

2017

Gmina Miejska Koło

  • "Krok po kroku" –  diagnoza i poradnictwo, konsultacje z dziećmi i rodzicami - OREW
  • "Półkolonie integracyjne" -  integracja oraz wypełnienie wolnego czasu - OREW
  • "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną" – spotkanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON - "Otwórzmy przed nimi życie" - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek OREW

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586