PSONI - Koło w Kole

Działalność

 

               Warsztat Terapii Zajęciowej działa na wielu płaszczyznach, poza poszerzaniem umiejętności uczestników w pracowni, terapia obejmuje zajęcia fizjoterapeutyczne, muzykoterapię, trening ekonomiczny, trening higieniczny, zajęcia z psychologiem oraz wizyty urzędu pracy. Kompleksowe działania terapeutyczne pozwalają na wykształcenie większej ilości cech  pożądanych społecznie oraz urozmaicenie zajęć i rozwijanie się na różnych obszarach.

 

REHABILITACJA RUCHOWA (FIZJOTERAPIA)

Zadaniem rehabilitacji ruchowej jest usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Głównym celem rehabilitacji jest przywracanie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności fizycznej, niezbędnej do codziennego funkcjonowania w obszarze samodzielności, samoobsługi i lokomocji.

 

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia jest jednym z elementów arteterapii. Podczas zajęć z muzykoterapeutą podstawowym środkiem terapii jest – muzyka. Celem muzykoterapii jest redukcja stresu, negatywnych emocji ale również przełamywanie barier w kontaktach z drugim człowiekiem. Zajęcia z muzykoterapeutą poszerzają wiedzę uczestników na temat życia sławnych kompozytorów i piosenkarzy ale również pozwalają na zdobywanie umiejętności tj. granie na instrumentach, taniec, śpiew, a także usprawnianie narządów mowy i słuchu. Ćwiczenia wykorzystywane podczas muzykoterapii stymulują rozwój słownika czynnego oraz pamięci.

 

TRENING EKONOMICZNY

Celem treningów ekonomicznych jest wykształcenie umiejętności tj. znajomość wartości pieniądza, towarów i usług oraz planowania wydatków, a także sposobu robienia zakupów i kulturalnego komunikowania się ze sprzedawcą. Podczas treningu ekonomicznego uczestnicy uczą się dokonywania przemyślanych zakupów w sklepach, restauracjach ale również kupowania biletów w obiektach tj. kino.

 

TRENING HIGIENICZNY

Cykliczne zajęcia treningu higienicznego pozwalają uczestnikom na przyswojenie podstawowej wiedzy na temat prawidłowego wykonywania czynności higienicznych tj. mycie zębów, czyszczenie i piłowanie paznokci oraz mycie się. Opanowane zdolności dają możliwość udoskonalenia własnego wyglądu a także poprawę autoprezentacji.

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

W warsztacie zapewniamy pomoc psychologa w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. Spotkania indywidualne z psychologiem rozwijają funkcje poznawcze, kompetencje emocjonalne oraz społeczne. Psycholog udziela pomocy w sytuacjach trudnych, gdy pojawiają się problemy interpersonalne u uczestników.

 

WIZYTY W URZĘDZIE PRACY

Wyjście do Powiatowego Urzędu Pracy pozwala na poznanie zasad funkcjonowania w placówkach użyteczności publicznej, rozwijanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych oraz doskonalenie wyrabiania adekwatnego zachowania do sytuacji społecznej. Wizyty w Powiatowym Urzędzie pracy przyczyniają się również do doskonalenia autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586