PSONI - Koło w Kole

Historia

1986 - przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci powołane zostaje Koło Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym, którym kieruje Przewodnicząca - Eugenia Peda. W jednym z przedszkoli miejskich powstają dwa oddziały specjalne. W myśl ustawy oświatowej mogą w nich przebywać dzieci specjalnej troski do 10 roku życia.

kwiecień 1990 - dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych oraz te, które pozostawały dotychczas w domu znajdują swoje miejsce w kolskim żłobku. Opiekę i pielęgnację zapewnia personel żłobka. Sukcesywnie Koło zatrudnia kolejnych specjalistów: fizjoterapeutę, pedagogów, logopedę, psychologa.  

styczeń 1992 - Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD przekształca się w Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Terenowe Koło, którego Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Koło zrzeszające 160 członków kontynuuje swoją działalność nadal pod przewodnictwem Pani Eugenii Peda. 

grudzień 1992 - władze miasta przyznają 2/3 budynku po żłobku na cele Koła. Powołana zostaje pierwsza placówka: Środowiskowy Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy (od 2000 roku Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy), który zatrudnia: terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedę, psychologa, pielęgniarkę i pracowników administracyjno-obsługowych a po zakupie mikrobusu kierowcę. 

wrzesień 1993 - uruchomiona zostaje hydroterapia oraz zamontowana winda umożliwiająca komunikację pionową dzieciom na wózkach inwalidzkich.  

październik 1993 - rozpoczyna działalność placówka dla najmłodszych dzieci: Ośrodek Wczesnej Interwencji.

październik 1994 - otwarta zostaje kolejna forma działalności: Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla młodzieży, z pięcioma pracowniami.  

1996 - powołany zostaje Klub Sportowy "Nadzieja". Zawodnicy zdobywają kolejne medale pod patronatem Olimpiady Specjalne Polska oddział w Koninie. 

wrzesień 1998 - 2000 - prowadzona jest działalność świetlicy integracyjnej

1998-1999 - udział w teleturnieju "Gospodarz" w Telewizji Polsat

maj 1999 - pierwsze obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie.

kwiecień 2000 - przejęcie całości budynku w dzierżawę. Otrzymanie Błogosławieństwa od Ojca Świętego Jana Pawła II.

sierpień 2002 - pierwsze Półkolonie Integracyjne w OREW.

grudzień 2002 - powiększenie WTZ o pracownię artystyczną

2003 - Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych

grudzień 2004 - powiększenie WTZ o kolejną pracownię stolarską w miejsce hydroterapii

5 maja 2005 - w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie podpisany zostaje akt notarialny dotyczący przekazania budynku na własność przez Radę Miasta. 

czerwiec 2005 - rozpoczęto adaptację pomieszczenia na hydroterapię - wanna wirowa i jaccuzi

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586