PSONI - Koło w Kole

Zmiana konstrukcji dachu

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU PSONI KOŁO w KOLE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie konstrukcji dachu na budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole mieszczącym się przy ulicy Wojciechowskiego 21A 62-600 Koło.
  2. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje między innymi:
    1. robotach murowych – polegających między innymi na wieńcach żelbetowych, przygotowania i montażu zbrojenia, docieplenie ścian;
    2. wymianie konstrukcji i pokrycia dachu.
  3. Szczegółowa charakterystyka, zakres oraz ilość robót budowlanych, został opisany w przedmiarach robót załączonych do SIWZ. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole  ul. Wojciechowskiego 21a informuje, iż w dniu 23.06.2017 roku o godz. 10:00 Komisja wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest wykonanie usługi z zakresu kynoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stwierdziła, iż wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie podlega wykluczeniu bądź odrzuceniu.

Komisja wykonująca czynności w postępowaniu zgodnie z §7 pkt 4 Regulaminu udzielania przez PSONI Kolo w Kole zamówienia nie przekraczającego równowartości 30 000. 00 tys. Euro uznała, iż najkorzystniejszą jest oferta złożona przez: ALPARKARNIA MARTA PIETRZYKOWSKA, Syszyńskie Holendry 2, 62-561 Ślesin.

Ogłoszenie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole  ul. Wojciechowskiego 21a informuje, iż w dniu 23.06.2017 roku o godz. 10:00 Komisja wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest wykonanie usługi z zakresu przeprowadzenia zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stwierdziła, iż wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie podlega wykluczeniu bądź odrzuceniu.

Komisja wykonująca czynności w postępowaniu zgodnie z §7 pkt 4 Regulaminu udzielania przez PSONI Kolo w Kole zamówienia nie przekraczającego równowartości 30 000. 00 tys. Euro uznała, iż najkorzystniejszą jest oferta złożona przez: Fizjostrefa s.c. Izabela Wojciechowska Andrzej Wojciechowski ul. Toruńska 192, 62-600 Koło.

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586