PSONI - Koło w Kole

2015

Gmina Miejska Koło

  • "Krok po kroku" –  diagnoza i poradnictwo, konsultacje z dziećmi i rodzicami - OREW
  • "Półkolonie integracyjne" -  integracja oraz wypełnienie wolnego czasu - OREW
  • "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną" – spotkanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON – „Otwórzmy przed nimi życie” – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - OREW

 

 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

  • Wycieczka osób niepełnosprawnych nad Morze Bałtyckie – aktywizacja dzieci i młodzieży do działań w grupie - OREW

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586