PSONI - Koło w Kole

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w budynku dwukondygnacyjnym po zlikwidowaniu żłobka nr 1 w Kole, który dzieli wraz z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczym.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej są formą rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób, które ukończyły 16 rok życia, nie są w stanie podjąć pracy i zostały przez powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności uznane za niepełnosprawne z zaleceniem terapii zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego.

Indywidualne plany terapii opracowuje rada programowa (indywidualnie dla każdego uczestnika), którą stanowią: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarka, psycholog i rehabilitant. 

Rehabilitacja uczestników WTZ realizowana jest w oparciu o indywidualny program, który określa: stanowisko terapii, przewidywany zakres terapii, zakres i metody nauki zaradności osobistej i przystosowania do życia, niezbędnie także w ewentualnym podjęciu pracy oraz formy współpracy z rodziną. W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są zajęcia kulturalno – oświatowe, integracyjne oraz imprezy promujące i prezentujące WTZ w środowisku lokalnym. Są to: wyjścia do kina, restauracji, muzeum, wycieczki, imprezy międzywarsztatowe, udział w olimpiadach specjalnych, aukcje prac uczestników, także wyjścia do sklepów w celu dokonania zakupów. Obecnie warsztat terapii zajęciowej obejmuje swoją opieką 40 osób.

Zajęcia prowadzone w siedmiu pracowniach:

  • gospodarstwa domowego
  • kosmetyczno-ogrodniczej
  • stolarskich
  • artystycznej
  • plastyczno-krawieckiej
  • informatyczno-edukacyjnej
  • teatralno-rozwojowej

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586