PSONI - Koło w Kole

Punkt Wczesnej Interwencji

Punkt Wczesnej Interwencji pomaga:

 • Rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie psychiczne oraz pomoc w prowadzeniu dziecka i znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.
 • Dzieciom od urodzenia do 7 roku życia zagrożonym niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnych intelektualnie oraz tym, których rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony i nieharmonijny.

 

Jeżeli wiecie Państwo, że Wasze dziecko na przykład:

 • urodziło się z tzw. ciąży ryzyka,
 • przyszło na świat przedwcześnie,
 • uzyskało po urodzeniu niską ocenę w skali Agar,
 • przebyło poważne niedotlenienie, miało drgawki itp.

zgłoście się do nas.

 

Punkt Wczesnej Interwencji finansowany jest z projektów jednostek samorządu terytorialnego. Jego działalność uzależniona jest od pozyskanych środków, działa w godzinach od 15.00 – 19.00. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: 63 272 09 92 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

 

Dlaczego wczesna interwencja?

O ile jest potrzebna, powinna zacząć się jak najwcześniej. Podatność małego dziecka na różnorodne oddziaływanie sprawia, że łatwiej wówczas osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne i rehabilitacyjne. Często udaje się zapobiec również powstawaniu niekorzystnych, czasem nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Wczesna diagnoza, stymulacja rozwoju, rehabilitacja i poradnictwo wychowawcze pomogą Państwu zrozumieć problemy Waszego dziecka i poradzić sobie z nimi lub uniknąć niepotrzebnego niepokoju, jeśli okaże się, że rozwój jest prawidłowy.

 

Co proponujemy?

 • Kompleksową diagnozę rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Stałą wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin.
 • Poradnictwo wychowawcze.
 • Edukację i psychologiczne wsparcie dla rodziców. 
 • Możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy mają podobne problemy.

 

W naszym punkcie pracujemy w zespole specjalistów:

 • psycholog,
 • oligofrnopedagodzy,
 • logopedzi,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta SI.

 

Jeżeli macie wrażenie, że Wasze dziecko na przykład:

 • nie lubi być brane na ręce,
 • unika kontaktu wzrokowego,
 • nie odwzajemnia Waszego uśmiechu,
 • często płacze i jest niespokojne bez wyraźnej przyczyny, 
 • nie interesuje się zabawkami lub nie bawi się nimi tak jak inne dzieci w tym samym wieku,
 • ma osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe i jego  rozwój ruchowy przebiega wolniej niż u rówieśników, 
 • ma kłopoty z mówieniem.

zgłoście się do nas

 

Podczas pierwszej wizyty należy mieć ze sobą:

 • numer pesel dziecka,
 • karty informacyjne, wypisy ze szpitala, badania diagnostyczne,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Poprzez ćwiczenia i odpowiednio zaplanowaną, atrakcyjną zabawę można rozbudzić w dziecku chęć do rehabilitacji i pomóc mu pokonywać trudności w rozwoju.

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586