PSONI - Koło w Kole

2013

Gmina Miejska Koło

  • Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Krok po kroku"
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pt: "Otwórzmy przed nimi życie"
  • Wypracowanie i wdrażanie modelowych działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych: - skierowanych do rodziców osób z niepełnosprawnością dotyczące tematyki usamodzielniania (społecznego, komunikacyjnego, zawodowego itd.) niepełnosprawnego dziecka lub skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością pt: "Nauczmy się czerpać siły - warsztaty zdobywania umiejętności dla rodziców".

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586