PSONI - Koło w Kole

2012

Urząd Miejski w Kole

  • "Edukacja społeczna i integracja - prezentacja osiągnięć wychowanków OREW"
  • "Krok po kroku"

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -"Krok po kroku" PCPR
  • Edukacja społeczna i integracja - prezentacja osiągnięć wychowanków OREW

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586