PSONI - Koło w Kole

2009

PFRON

  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami II w obszarze D dla OREW realizacja 2010 r.
  • Program wyrównywania różnic miedzy regionami II w obszarze D dla WTZ realizacja 2010 r.
  • dofinansowanie zadań zlecanych na 2009 r. w ramach artykułu 36, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach 1. konkursu

 

Gmina Miejska Koło

  • Wczesna diagnoza funkcjonalna i terapia dzieci niepełnosprawnych
  • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • Półkolonie integracyjne

 

Samorząd województwa wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  • Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne - "Tańcz i baw się"

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586