PSONI - Koło w Kole

Oferta

Baza dydaktyczna

Ośrodek posiada bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne sale terapeutyczne, a także salę gimnastyczną, gabinet hydroterapii, gabinet masażu, salę doświadczania świata, salę stymulacji sensorycznej, gabinet terapii indywidualnej i gabinet terapii logopedycznej. Dysponujemy bogato wyposażoną literaturą fachową zgromadzoną w  bibliotece placówki.

Placówka znajduje się w przyjaznym, otoczeniu w centrum miasta. Budynek otacza zieleń wśród której znajduje się miejsce wykorzystywane do wypoczynku oraz bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci. Budynek spełnia warunki niezbędne do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. bez barier architektonicznych (podjazd, winda).

 

Metody pracy

 • Integracja sensoryczna
  Podczas zajęć Integracji Sensorycznej dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, prioprocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Terapia wpływa na zmianę zachowań w sferze motorycznej i emocjonalnej, służy poprawieniu funkcji językowych i poznawczych, co przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeId8cc50f4c15
 • Poranny krąg
  Poranny krąg to zajęcia oparte na stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej) obejmującej zmysły : wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Wszystkie elementy są znane i przewidywalne dla uczestnika zajęć, które oparte są na stymulacji wg pór roku co oznacza, iż każdej porze roku przypisane są inne bodźce wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, dotykowe. Wzajemne spotkanie, jest momentem budowania zaufania , dostarczania różnorodnych bodźców odbieranych przez zmysły, przybliżenia otaczającego świata przyrody.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeId76b0e67ef5
 • Metoda Marianna i Christopher Knill
  Celem tej metody jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem. Dziecko uczy się łączyć zasłyszane dźwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, zapewnia mu bezpieczeństwo, daje możliwość samodzielnego nawiązania kontaktu.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeIddfa359f723
 • Kynoterapia
  Zajęcia  wspomagają rozwój umysłowy, doskonale łączącą rewalidację i zabawę jest kynoterapia. To rodzaj pracy z człowiekiem, w której zwierzę stanowi integralną część procesu terapeutycznego, rehabilitacyjnego, rewalidacyjnego. Ma ona zastosowanie jako alternatywa bądź urozmaicenie konwencjonalnych terapii. Za udziałem psa w terapii przemawia historia jego przyjaźni z człowiekiem oraz jego zdolności kontaktu i komunikowania się z ludźmi.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeIdcf9eea601f
 • Terapia behawioralna dzieci autystycznych
  Zadaniem terapeuty jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.  Praca nad eliminowaniem zachowań niepożądanych jest najtrudniejszym ale zarazem i najważniejszym obszarem terapii w naszej pracy. Jest niezbędna, aby dziecko osiągnęło gotowość do podjęcia nauki a także utrzymanie efektów terapii w czasie. 
 • Sala doświadczania świata
  W sali tej poprzez zabawę oddziałuje się na zmysły za pomocą światła, dźwięku i elementów ruchomych, zapachów oraz muzyki. Działają one na poszczególne obszary percepcyjne rozluźniająco lub też aktywująco. Odpowiednio dobrane bodźce pozwalają na wyzwolenie aktywności własnej oraz  ułatwienie wzajemnego kontaktu. Jest to miejsce, w którym dziecko odkrywa, że świat jest ciekawy i bezpieczny. To zainteresowanie przenoszone jest na prawdziwy świat, na odbiór naturalnych bodźców.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeId70cf118818
 • Muzykoterapia
  Terapia przez muzykę umożliwia komunikację niewerbalną, dzięki której uczestnik może przepracować swoje problemy bez użycia słów. Taki sposób artykułowania problemów polega na aktywności muzycznej z pominięciem werbalnych środków przekazu. Muzykoterapia pomaga w tworzeniu symboli umożliwiających bezpośredni, wyraźny i spontaniczny przekaz. Prowadzi ona do doświadczenia odrębności własnej osoby i wyraźnego przeżycia autonomii oraz sprzyja zbieraniu całościowych dotyczących egzystencji uczestnika.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeIdc63c3858a5
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  Główna idea metody to posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego naszych dzieci i terapii zaburzeń ich rozwoju. Aktywności proponowane w ramach tej metody wywodzą się z tzw. zabawy  w baraszkowanie, która wypływa z naturalnych potrzeb dzieci, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Genialność tej metody polega właśnie na jej prostocie i naturalności. Prowadzimy ćwiczenia metodą W. Sherborne, ponieważ pozwala ona dzieciom poznać własne ciało, usprawnić motorykę, poczuć swoją siłę, sprawności i związku z tym możliwości ruchowe. Dzięki temu zaczynają mieć zaufanie do siebie, zyskują też poczucie bezpieczeństwa.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeId163930258b
 • Metoda Dobrego Startu
  Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Metoda ta ma nie tylko aspekt profilaktyczno-terapeutyczny, ale również aspekt diagnostyczny. Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, analizy trudności występujących przy wykonywaniu ćwiczeń oraz popełnionych błędów pozwala wnioskować o ich przyczynach, to znaczy rodzaju i głębokości zaburzeń.
 • Metoda Ośrodków Pracy
  Metoda ośrodków pracy jest metodą ułatwiającą planowanie i organizowanie zajęć w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych. Poprzez całościowe nauczanie pozwala nauczycielowi łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne wychowanków. Metoda ta polega na grupowaniu wokół jednego zagadnienia dobrze znanego dziecku innych zagadnień.Opiera się na zainteresowaniach dziecka, dostosowana jest do jego charakterystycznych potrzeb i skłonności, uwzględnia wszystkie właściwości psychofizyczne, a także wymagania zawarte w podstawie programowej.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeId4379b1c718
 • Metoda Affolter
  Metoda Felicji Affolter opiera się na działaniu, którego celem jest rozwiązywanie podstawowych codziennych zadań. Odbywa się to przez badanie wzajemnych relacji – ja a otoczenie, na bazie doznań czuciowo-dotykowych. Aktywności te zmierzają w kierunku celowego poznania własnego działania. Narzędziem badania rzeczywistości jest dłoń, która jest nośnikiem sygnału – komunikatu, między światem otaczającym nas, a naszym umysłem. Za skutecznie działającą dłonią podąża zazwyczaj wzrok, pojawia się więc poznanie wielozmysłowe. Terapia przez dotyk przełamuje nawyki i lęki dziecka. Im więcej doświadczeń czuciowych, tym sprawniej dzieci wykonują różne czynności.
  View the embedded image gallery online at:
  http://psoni-kolo.pl/oferta#sigFreeIdcb2c06807b

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586