PSONI - Koło w Kole

Jubileusz XX-lecia

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Jan Paweł II

Wspominając powyższą myśl Jana Pawła II przywołujemy myślami wydarzenie z dn.19.10.2012 roku- dzień szczególny dla wszystkich związanych z działalnością OREW. W Miejskim Domu Kultury w Kole odbyły się obchody Jubileuszu 20-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole, których mottem był cytat JP II.

Podczas uroczystości przypomnieliśmy sobie bogatą i jakże ciekawą historię Ośrodka …od pierwszych dni jego istnienia w postaci oddziałów specjalnych utworzonych przez TPD, aż po dzień dzisiejszy. Mieliśmy również okazję obejrzeć początki Ośrodka, Apel przewodniczącej Koła TPD Pani Eugenii Peda o środki na rozpoczęcie działalności, pełne życzliwości wspomnienie księdza Kazimierza Chłopeckiego. Grupę dzieci na zajęciach logarytmicznych i ruchowych, później funkcjonujących w strukturach żłobka jako Ośrodek Rehabilitacyjny oraz wysłuchaliśmy bardzo osobistych wspomnień nauczycielki Beaty Mejsner i opiekunki Beaty Szaneckiej rozpoczynających przed laty pracę z niepełnosprawnymi intelektualnie.

Należy wspomnieć także, iż społeczną pracę oprócz obecnej dyrektor Ośrodka podjęły panie: Barbara Olejnicka, Maria Reder i pan Dariusz Bagiński. To właśnie oni podzielili się tym co najcenniejsze – sercem. Dlatego jeszcze raz im dziękujemy!

Dzień Jubileuszu był szczególny, gdyż był on symbolem pewnego spełnienia, doczekania kolejnych obchodów przez pionierkę działań na rzecz niepełnosprawnych na terenie powiatu kolskiego Honorową Przewodniczącą Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi – panią Eugenię Peda. Której w tym miejscu dziękujemy za wytrwałość i dążenie do celu mimo wielu przeciwności, o których w krótkich słowach wspomniała.

W tym dniu przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – pani Zofia Pągowska oraz przedstawiciel Centralnej Komisji Rewizyjnej – pan Krzysztof Marciniak mieli zaszczyt wręczania Dyplomów Honorowych wraz z Kulami Doskonałości. Kula przyznawana jest organom władzy samorządowej i instytucji samorządowej za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw PSOUU oraz znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z powyższym kapituła odznaczeń PSOUU na wniosek Zarządu Koła w Kole przyznała:

 • Radzie Miejskiej
 • Zarządowi Powiatu Kolskiego
 • Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Kolejnym szczególnym odznaczeniem był wyjątkowy Medal „Fideliter et Cinstanter” co oznacza „wiernie i wytrwale” ustanowiony przez Zarząd Główny PSOUU w 35 rocznicę powstania ruchu rodziców. Przekonaniem Zarządu Koła w Kole osobami wiernymi i wytrwałymi interesom osób z niepełnosprawnością intelektualną byli pan Ryszard Peda – długoletni członek stowarzyszenia, bezinteresownie oddany organizacji oraz ich członkom. Zawsze obok żony, pomagający w początkach powstania organizacji. Wierny i wytrwały. Oraz pani Iwona Peda- Zioła długoletni członek stowarzyszenia, elektor Koła. Od ponad 20 lat rzecznik osób niepełnosprawnych intelektualnie. Swoim profesjonalizmem i autorytetem przełamująca bariery mentalne w środowisku. Zawsze wierna i wytrwała.

Wierni i wytrwali są nie tylko członkowie, ale i podopieczni organizacji: Małgosia Wiśniewski, Michał Biliński oraz Hubert Zioła. To oni przed wielu laty jako małe brzdące rozpoczęli rehabilitację, później nieprzerwanie edukację w Ośrodku, a po jej ukończeniu stali się uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na pamiątkę otrzymali historię swojego pobytu w Ośrodku na slajdach.

Pani dyrektor Iwona Peda – Zioła uhonorowała także w sposób szczególny tych, którzy zawsze bezinteresownie pomagali placówce utwierdzając w przekonaniu, że warto i jest, dla kogo walczyć o każdy kolejny dzień – stanowili i wciąż stanowią siłę napędową do wytężonej pracy. Przewodnicząca Zarządu koła pani Urszula Szurgot wraz z dyrektorem OREW wręczali po raz pierwszy specjalnie zaprojektowane na tę okazję Statuetki Dziękczynne. Wyróżnionymi zostali:

 • Pan Józef Wołoszczuk – Dyrektor Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o Zakład Gazowniczy w Kaliszu
 • Pani Maria Gębka – zastępca dyrektora ds. technicznych Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o Zakład Gazowniczy w Kaliszu
 • Pan Czesław Cieślak – Prezes OSM w Kole
 • Pan Richard Vivers- Prezes Wood-Mizer Industries
 • Pan Józef Kolasa – Właściciel firmy „Izomer”
 • Pan Tomasz J. Kowalewski- Właściciel firmy „Hortimex”
 • Ksiądz Prałat Janusz Ogrodowczyk – proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Pan Notariusz Ryszard Kowalski
 • Pan Eugeniusz Junkiert – wieloletni przyjaciel placówki
 • Pani Jadwiga Jóźwiak – przewodnicząca NSZZ „ Solidarność przy Saint-Gobain Abrasives”
 • Pan Henryk Perzyński – najstarszy  „Wartak”
 • Państwo Małgorzata i Bogumił Nowiccy
 • Pan Włodzimierz Chęciński – Właściciel firmy „Rancho”
 • Pan Józef Pindras- przewoniczący  MZZG KWB Konin S.A w Kleczewie,
 • Pan Robert Andre – właściciel firmy Andre Abrasive Articles.

Uroczystość Jubileuszu wzbogaciły i umiliły występy: spektakl „Trzy róże” w wykonaniu obecnych wychowanków OREW, taniec „Barwy, które kolorowy niesie wiatr” zaprezentowały również dzieci z OREW, występ uczestników WTZ pt. „Pije Kuba” oraz spektakl „Calineczka” w wykonaniu dzieci z klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole.

Pani Dyrektor Iwona Peda- Zioła wspomniała długą i trudną wędrówkę, przez którą trzeba było przejść – a jej kierunek wyznaczały zawsze dzieci. Otrzymały one szanse na to by wkroczyć i odnaleźć się w prawdziwym życiu. „Dzięki ludziom, którzy wytrwale i profesjonalnie pomagali i pomagają wciąż wypowiadać pierwsze słowa, stawiać pierwsze kroki. Prawdziwy sukces, bowiem nie zależy od sprzętu czy nowoczesnych, pięknych sal, lecz od kompetentnego i niezwykle zaangażowanego zespołu”. Pani Iwona Peda – Zioła podziękowała wszystkim pracownikom i wręczyła im nagrody. Szczególnie wyróżniła osoby z 20-letnim stażem pracy w OREW: Beatę Mejsner, Danielę Grabowską, Irenę Sztrauch, Alicję Nowacką, Hannę Kutyłę oraz Janinę Lenczewską. Niezwykle radosnym, a zarazem wzruszającym przeżyciem dla nas wszystkich było gromkie sto lat odśpiewane na stojąco przez wszystkich gości na znak uznania i docenienia pracy oraz zaangażowania wszystkich pracowników OREW.

Pani dyrektor podziękowała również wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego święta: sponsorom – pani Alicji Wapińskiej, Panu Czesławowi Markowi, Spółdzielni Usług Kominiarskich z Koła i Turku z Panią Ewą Kos na czele, Pani Ewelinie Kolasie - firmie Bindal, Państwu Agacie i Jackowi Dziedziczakom , Państwu Janickim z Firmy Kazpol, Restauracji Milka i firmie cateringowej Smart Catreing, swoim współpracownikom, dyrekcji i pracownikom MDK, wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Plastycznych.

Podziękowała również zaprzyjaźnionym OREW-om z Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Działdowa i Kutna za przesłane życzenia i upominki Jubileuszowe.

Na zakończenie Pani Iwona Peda-Zioła zaprosiła wszystkich na obejrzenie wystawy oraz tort Jubileuszowy.

Uroczystość Jubileuszu prowadzili: Małgorzata Jankowska – nauczyciel terapeuta OREW w Kole oraz Henryk Perzyński – Kawaler Orderu Uśmiechu, założyciel Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”, przyjaciel i były wieloletni członek Zarządu Koła PSOUU.

Oprawę fotograficzną zapewniły: Aleksandra Wysoka, Antonina Gołębiowska oraz Olga Zioła.

Gratulacje złożyli:

 • Ireneusz Niewiarowski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej
 • Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Starosta Kolski – Wieńczysław Oblizajek oraz Marek Tomicki – Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
 • Mieczysław Drożdżewski – Burmistrz Miasta Koła oraz Urszula Pękacz – Przewodnicząca Rady Miejskiej
 • Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew
 • Robert Olejniczak – Burmistrz Kłodawy i Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Cichocki
 • Anna Pajor – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole ze współpracownikami
 • Urszula Polewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
 • Elżbieta Sztanga- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
 • Elżbieta Świder – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Jolanta Wąsowicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 • Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Kole
 • Halina Nuszkiewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole
 • Mariola Frankowska – Rabsztyn – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kole
 • s. Aniela Krupa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole
 • Zbigniew Kułakowski – Dyrektor Oddziału PKO SA
 • Richard Vivers – Prezes Wood-Mizer Industries Sp.z.o.o
 • Wanda Musiał – Dyrektor Generalny CS WIEDZA
 • Małgorzata Gatrzkie – Kierownik ŚDS w Kole oraz Izabela Bartosik – Dyrektor MOPS w Kole
 • Stanisław Graczyk – Kierownik WTZ PSOUU w Kole
 • Dyrekcja, pracownicy i wychowankowie OREW PSOUU Koła w Bytomiu

 

Zobacz również:

Małe zwycięstwa - www.tvkonin.pl

Gala 20lecia OREWu - www.e-kolo.pl

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586