PSONI - Koło w Kole

Zadanie "Otwórzmy przed nimi życie"

W dniach 01.09.2021 – 30.11.2021 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole realizował zadanie „Otwórzmy przed nimi życie”
ze środków PFRON będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586