PSONI - Koło w Kole

Zmiana konstrukcji dachu

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU PSONI KOŁO w KOLE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie konstrukcji dachu na budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole mieszczącym się przy ulicy Wojciechowskiego 21A 62-600 Koło.
  2. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje między innymi:
    1. robotach murowych – polegających między innymi na wieńcach żelbetowych, przygotowania i montażu zbrojenia, docieplenie ścian;
    2. wymianie konstrukcji i pokrycia dachu.
  3. Szczegółowa charakterystyka, zakres oraz ilość robót budowlanych, został opisany w przedmiarach robót załączonych do SIWZ. 

Dokumentacja techniczna

Kosztorys

Oferta

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt umowy

SIWZ

Załączniki

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586