PSONI - Koło w Kole

Ogłoszenie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole  ul. Wojciechowskiego 21a informuje, iż w dniu 23.06.2017 roku o godz. 10:00 Komisja wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest wykonanie usługi z zakresu kynoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stwierdziła, iż wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie podlega wykluczeniu bądź odrzuceniu.

Komisja wykonująca czynności w postępowaniu zgodnie z §7 pkt 4 Regulaminu udzielania przez PSONI Kolo w Kole zamówienia nie przekraczającego równowartości 30 000. 00 tys. Euro uznała, iż najkorzystniejszą jest oferta złożona przez: ALPARKARNIA MARTA PIETRZYKOWSKA, Syszyńskie Holendry 2, 62-561 Ślesin.

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586