PSONI - Koło w Kole

Jak nam pomóc

Niewiele trzeba, by pomóc. Wystarczy tylko 1%. Żywimy nadzieję, że również w tym roku zechcecie Państwo wspomóc nasze działania.

Jak nam pomóc

Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie kadencji 2011-2015.

W roku 2010 wpłynęło - 17.100, 70 zł, które ze względu na to, iż nie wydatkowano w roku środków finansowych przesunięto na rok 2011.

  1. W roku 2011 wpłynęło – 13.395, 88 zł.
  2. W roku 2012 wpłynęło – 14.889,20 zł.
  3. W roku 2013 wpłynęło- 10.807,60 zł.
  4. W roku 2014 wpłynęło - 9.289, 80 zł.

W roku 2011 wydatkowano środki finansowe w kwocie: 9.108,98 zł. Na organizację imprez integracyjnych; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Bal Choinkowy dla młodzieży Naszego Stowarzyszenia: 3.266,48 zł, na zakup namiotu niezbędnego do organizacji imprez plenerowych 1.250,00 zł, wycieczkę do Krainy św. Mikołaja w Kołacinku 1.608,00 zł,oraz materiały do terapii i piłki do zajęć w Sali rehabilitacyjnej, komputer, monitor i oprogramowanie: 2.984,50 zł.

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie: 10.556,39 zł. Na organizację imprez integracyjnych; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Bal Choinkowy dla młodzieży Naszego Stowarzyszenia: 5.066,30 zł oraz materiały do terapii i wykładzinę podłogową do Sali rehabilitacyjnej: 5.490, 09 zł.

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie; 5.702,03 zł. Na organizację imprez integracyjnych; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Bal Choinkowy dla młodzieży Naszego Stowarzyszenia: 4.839,46 zł oraz materiały do terapii i pomoce dydaktyczne: 862,57 zł.

W roku 2014 wydatkowano środki finansowe w kwocie: 11.186,63 zł. Na organizację imprez integracyjnych; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Bal Choinkowy dla młodzieży Naszego Stowarzyszenia: 4.255,60 zł, na materiały do terapii(komputer i kamerę): 5.211,03 oraz organizację wycieczek do zoo safari w Borysowie i Michalinowa: 1.450,00 zł oraz na program artystyczny dla dzieci: 270,00 zł.

Razem w ciągu kadencji 2011-2015 wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 36.554, 03 zł. Pozostałe środki to: 28.929,15 zł, które przesunięto do wydatkowania na rok 2015.

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586